Fodral till trumpinnar

Samhörande nr är 294-299, 321-350, 400-448 (410-411).

Mässingfodral t trumpinnar, Danmark.

Nyttjades i danska hären 1810-1851. Utgick enl. armébefalig 1851-02-03. Gåva av danske CA generallöjtnant Otto Blixenkrone-Moeller vid hans besök i Sverige sep 1972. Locket är fäst vid burken med ett gångjärn i mässing. Två st. handtag sitter strax under locket, även de i mässing. På danska: Messinghylster till trommestikker.

  • Tags

+ Add


0 comments

Add a comment

Add to a folder

Create feature

Choose a picture

Write a caption

Write a title and a description

Select the images you want to order

Share to