Sabel m/1775

Sannolikt för underofficer vid Savolax lätta infanteriregemente. Klinga och balja lika manskapsmodellen men fästet, som ej är förgyllt, har graverad dekor. Siffran tre på kavelkappan kan betyda att sabeln ingått i prototypserie för fastställande sabel m/1775.

  • Tags

+ Add


0 comments

Add a comment

Add to a folder

Create feature

Choose a picture

Write a caption

Write a title and a description

Order this image

Share to