Stans till axelträns m/1910

stjärna

1 comment

  • Rätteligen: stans för emblem eller dylikt med koppling till Kungl. Telegrafverket.
    Kommentar: En förstoring av stansen visar att mellan strålarna från den centrala nordstjärnan också finns ett stort antal s.k.åskviggar. Mig veterligen finns denna kombination endast för knappar och kanske andra tjänstetecken kopplade till Telegrafverket, en på sin tid aktad myndighet. Även om s.k.åskviggar har viss koppling till Fortifikationen genom att fältsignalkompaniet vid Svea Ingenjörbataljon, från 1902 Fälttelegrafkåren använde sådana, har åskviggar aldrig förekommit i samband med symboler eller tecken för Fortifikationen som sådan.

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to