Kappa m/1910-23

1 comment

  • Rätteligen: Kappa m/1920-23-39.
    Kappan är nog i snitt som en m/1910-23 men både knappar (grå) och axelklaffar synes härröra från systemet som infördes med uniform m/1939. Förbandsbeteckning (här 1 = Ing 1) fanns inte heller till m/1923. Sannolikt har den nu aktuella kombinationen stöd i någon för mig okänd övergångsbestämmelse, något som ofta utfärdades centralt eller t.o.m. lokalt för att underlätta användningen av olika formellt utgångna persedlar.

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to