Mössmärke m/1887

1 comment

  • Det bör noteras att båtmössa infördes inte i flottan förrän ca 1940. Det broderade mössmärket till vänster kom ca 1962 för underbefäl flottan.

    Mössmärket till höger har burits av officerare flottan.

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to