Ur handskriven katalog över Uddevalla Musei Historiska Samlingar, svenska avdelningen, yngre föremål upprättad år 1916 av Knut Adrian Andersson, intendent från 1 oktober 1915:

Nr 9 och 10. Två Brand-lurar av koppar, som tillhört Uddevalla kyrka, åtminstone sedan stadens brand 1806, kanske äldre, gåva av Uddevalla kyrkas församling.

Ur handskrivna katalogen 1957-1958:

Brandlurar, 2 st

Mått: L. a) 100, b) 106 cm; av koppar, munstycke av horn (saknas på b); ngt buckliga. U-a.

Uppger på baksidan: ... Horntutarna blåste in kvartar och timmar från kyrktornet t.o.m. år 1905.

Till lurarna hör också det kontrollur och den rapportbok som fördes dagligen, se UM002025a-b.

Se foton på torntutarna med lurarna, bl. a. UMFA53086:0689 taget den 31 december 1905.

UMFA53240:006589 illustrerar UM000058a och UM000058b.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to