Svarvat spolformat fäste.

På mitten är två utskurna gallerburar (kulorna inuti saknas).

Upptill är det spetsigt och ovanför övre buren är "ANO 1800" inskuret.

Nedanför nedre buren är "JAS" och "AMHG" inskuret samt en uddsnittsdekor.

Mellan burarna är ett skuret geometriskt mönster.

Pinnen saknas nertill och det finns en längsgående spricka som slutar i en brännskada upptill.

Är troligtvis en friargåva.

Litt.; Fröier, Kåre; Zinkiewicz; Henryk, Linboken, LTs förlag, Borås, 1982, s. 146-156.

Anderson, Albert, Linkultur i Halland, ur Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-samhälles handlingar, fjärde följden band 33 N:o 2, Elanders boktryckeri AB, Göteborg, 1928, s. 40-50.

Se Knut Adrian Andersons "Katalog I, A. yngre föremål" under Uddevalla museum/förening D 2A:1 i arkivet.

Ur handskrivna katalogen 1957-1958:

Linhuvud

L.38 Br. 6,5. Föremålet relativt välbevarat. Trä. Maskhål. Bohuslän.

Lappkatalog: 70

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to