• Föremålet visas i basutställningen Uddevalla genom tiderna, Bohusläns museum, Uddevalla.

Stenvikt av röd kalksten med inristade tecknen: 4 P

"Om Uddevalla fick stapelrätt vore det slut med Göteborg - - - Särskilt skar det sig i fråga om järnet. Det insinuerades, att det gick så primitivt (och ohederligt) till i Uddevalla, att man där hade stenar i stället för justerade vikter. På Uddevalla museum finnes verkligen en i Bäveån påträffad stenvikt 4 pund, som möjligen kan ha avsetts härmed." 
ur Kristiansson, S.: Uddevalla stads historia del I.

Ur Svenska Akademiens Ordbok: Lödigar, viktlödjer, lodja 1794--1804. lödja (-di-) 1625, lödigar, av lode, loie, blystycke, sänke, viktlod; jfr holl. loodje, metallstycke av viss vikt, användt vid vägning, viktlod; särsk. om (i sht vid järnhanteringen använda) tunga viktlod av gjutjärn. 

Ur handskrivna katalogen 1957-1958:
Stenvikt "4 P", röd kalksten.
H. 42,5; L. 27; Br. 15cm; rundad överdel, handtaget sönderrostat, endast stumpar kvar;
f.ö. hel.

Lappkatalog: 39

Ur handskriven katalog över Uddevalla Musei Historiska Samlingar, svenska avdelningen, yngre föremål upprättad år 1916 av intendent Knut Adrian Andersson:
I:70:13
"No 13. Stenvikt s.k. Stenlädja
(42 x 25 x 15 cm.) Funnen på botten av Bäve-ån, där Kålgårdsbergsgatan utmynnar i norra Hamngatan mitt för den äldsta fiskförsäljningsplatsen i Uddevalla.
Vikten var vid uppfiskandet försedd med förrostat handtag, vilket snart föll sönder.
Skänktes 8/6 1896 av Grosshandlaren Ad. P. Zachau. Den väger 4 pund = 34 kilo."
  Photo: Bohusläns museum
 • Föremålet visas i basutställningen Uddevalla genom tiderna, Bohusläns museum, Uddevalla.

Stenvikt av röd kalksten med inristade tecknen: 4 P

"Om Uddevalla fick stapelrätt vore det slut med Göteborg - - - Särskilt skar det sig i fråga om järnet. Det insinuerades, att det gick så primitivt (och ohederligt) till i Uddevalla, att man där hade stenar i stället för justerade vikter. På Uddevalla museum finnes verkligen en i Bäveån påträffad stenvikt 4 pund, som möjligen kan ha avsetts härmed." 
ur Kristiansson, S.: Uddevalla stads historia del I.

Ur Svenska Akademiens Ordbok: Lödigar, viktlödjer, lodja 1794--1804. lödja (-di-) 1625, lödigar, av lode, loie, blystycke, sänke, viktlod; jfr holl. loodje, metallstycke av viss vikt, användt vid vägning, viktlod; särsk. om (i sht vid järnhanteringen använda) tunga viktlod av gjutjärn. 

Ur handskrivna katalogen 1957-1958:
Stenvikt "4 P", röd kalksten.
H. 42,5; L. 27; Br. 15cm; rundad överdel, handtaget sönderrostat, endast stumpar kvar;
f.ö. hel.

Lappkatalog: 39

Ur handskriven katalog över Uddevalla Musei Historiska Samlingar, svenska avdelningen, yngre föremål upprättad år 1916 av intendent Knut Adrian Andersson:
I:70:13
"No 13. Stenvikt s.k. Stenlädja
(42 x 25 x 15 cm.) Funnen på botten av Bäve-ån, där Kålgårdsbergsgatan utmynnar i norra Hamngatan mitt för den äldsta fiskförsäljningsplatsen i Uddevalla.
Vikten var vid uppfiskandet försedd med förrostat handtag, vilket snart föll sönder.
Skänktes 8/6 1896 av Grosshandlaren Ad. P. Zachau. Den väger 4 pund = 34 kilo."
  Photo: Bohusläns museum
 • Föremålet visas i basutställningen Uddevalla genom tiderna, Bohusläns museum, Uddevalla.

Stenvikt av röd kalksten med inristade tecknen: 4 P

"Om Uddevalla fick stapelrätt vore det slut med Göteborg - - - Särskilt skar det sig i fråga om järnet. Det insinuerades, att det gick så primitivt (och ohederligt) till i Uddevalla, att man där hade stenar i stället för justerade vikter. På Uddevalla museum finnes verkligen en i Bäveån påträffad stenvikt 4 pund, som möjligen kan ha avsetts härmed." 
ur Kristiansson, S.: Uddevalla stads historia del I.

Ur Svenska Akademiens Ordbok: Lödigar, viktlödjer, lodja 1794--1804. lödja (-di-) 1625, lödigar, av lode, loie, blystycke, sänke, viktlod; jfr holl. loodje, metallstycke av viss vikt, användt vid vägning, viktlod; särsk. om (i sht vid järnhanteringen använda) tunga viktlod av gjutjärn. 

Ur handskrivna katalogen 1957-1958:
Stenvikt "4 P", röd kalksten.
H. 42,5; L. 27; Br. 15cm; rundad överdel, handtaget sönderrostat, endast stumpar kvar;
f.ö. hel.

Lappkatalog: 39

Ur handskriven katalog över Uddevalla Musei Historiska Samlingar, svenska avdelningen, yngre föremål upprättad år 1916 av intendent Knut Adrian Andersson:
I:70:13
"No 13. Stenvikt s.k. Stenlädja
(42 x 25 x 15 cm.) Funnen på botten av Bäve-ån, där Kålgårdsbergsgatan utmynnar i norra Hamngatan mitt för den äldsta fiskförsäljningsplatsen i Uddevalla.
Vikten var vid uppfiskandet försedd med förrostat handtag, vilket snart föll sönder.
Skänktes 8/6 1896 av Grosshandlaren Ad. P. Zachau. Den väger 4 pund = 34 kilo."
  Photo: Bohusläns museum
 • Föremålet visas i basutställningen Uddevalla genom tiderna, Bohusläns museum, Uddevalla.

Stenvikt av röd kalksten med inristade tecknen: 4 P

"Om Uddevalla fick stapelrätt vore det slut med Göteborg - - - Särskilt skar det sig i fråga om järnet. Det insinuerades, att det gick så primitivt (och ohederligt) till i Uddevalla, att man där hade stenar i stället för justerade vikter. På Uddevalla museum finnes verkligen en i Bäveån påträffad stenvikt 4 pund, som möjligen kan ha avsetts härmed." 
ur Kristiansson, S.: Uddevalla stads historia del I.

Ur Svenska Akademiens Ordbok: Lödigar, viktlödjer, lodja 1794--1804. lödja (-di-) 1625, lödigar, av lode, loie, blystycke, sänke, viktlod; jfr holl. loodje, metallstycke av viss vikt, användt vid vägning, viktlod; särsk. om (i sht vid järnhanteringen använda) tunga viktlod av gjutjärn. 

Ur handskrivna katalogen 1957-1958:
Stenvikt "4 P", röd kalksten.
H. 42,5; L. 27; Br. 15cm; rundad överdel, handtaget sönderrostat, endast stumpar kvar;
f.ö. hel.

Lappkatalog: 39

Ur handskriven katalog över Uddevalla Musei Historiska Samlingar, svenska avdelningen, yngre föremål upprättad år 1916 av intendent Knut Adrian Andersson:
I:70:13
"No 13. Stenvikt s.k. Stenlädja
(42 x 25 x 15 cm.) Funnen på botten av Bäve-ån, där Kålgårdsbergsgatan utmynnar i norra Hamngatan mitt för den äldsta fiskförsäljningsplatsen i Uddevalla.
Vikten var vid uppfiskandet försedd med förrostat handtag, vilket snart föll sönder.
Skänktes 8/6 1896 av Grosshandlaren Ad. P. Zachau. Den väger 4 pund = 34 kilo."
  Photo: Bohusläns museum

Stenvikt

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to