Ur handskriven katalog över Uddevalla Museihistoriska samlingar, svenska avdelningen, yngre föremål upprättad år 1916 av Knut Adrian Andersson, intendent från 1 oktober 1915:

No 3. Ett stycke av kasserad Altarduk märkt 1665, broderad av grevinnan Ebba de la Gardie (född Brahe). Från Varnhems kyrka i Skara stift. Sk. 1861 av Provisor F. C. Rosendahl i Uddevalla.

Ur handskrivna katalogen 1957-1958: (Altarduksfragment) Sakramentsduk. Skänkt 1861.

L. c:a 82 cm. Br. c:a 45 cm. Linne. Broderier med växtornament samt årtalet "1665". Sakramentsduken illa medfaren med ett flertal hål samt fläckar. Broderad av grevinnan Ebba de la Gardie, född Brahe. Varnhem. Lappkatalog: 12

Litteratur:

Artikel i utställningskatalog från Nationalmuseum och Stiftelsen Läckö Slott sommaren 2004 "Från topp till tå. Lyx och nödvändighet", s. 30-33.

"Grevinnan Ebba Brahe (1596-1674) till Läckö var en av de rikaste och mest lyxälskande kvinnorna i stormaktstidens Sverige. Hon var gift med Jakob de la Gardie, nyutnämnd greve av Läckö och upphöjd till skyarna för sina krigsinsatser som fältherre under Gustav II Adolf. ..."

Ebba Brahe var mor till Magnus Gabriel de la Gardie.

Bilagepärm: Kopior ur skriften "Varnhem", Axel Forssén, Stockholm 1969. (Svenska Fornminnesplatser Nr 8, vägledingar utgivna genom Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.)

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to