Predikstol från Lane-Ryrs gamla kyrka riven 1873; benämnd Norra Ryrs kyrka fram till år 1884.

Stol med dekor i plattskärning i renässansstil, bruten i fem fält. Arkadbågar, uppburna av joniska kolonner, ursprungligen med träskulpturer av Kristus och evangelisterna. Längs frisen löper ett tandsnittsornament och bladrankor. Nedanför frisen inskription på danska i upphöjd reief:

DE . SOM . HøRE / GUDS . ORD . OC . / BEVARE . DET . /LUCæ . 11:

Till predikstolen hör ett åttasidigt ljudtak med inskriptioner, pulpet, duva, de tillhörande, nu lösa, apostlaskulpturerna och Kristusskulpturen.

UM000384, UM000385, UM000389a-i, UM000393a-i, UM000394, UM000395a-b, UM000401, UM000404a-b, UM000405a-g, UM005660:1-57 samt UM65.01.001 är samtliga inventarier från denna kyrka.

Se uppgifter under Ort.

Ur handskrivna katalogen 1957-1958:

Predikstol. Lane Ryr

a) Stolen H. 115 cm; små bitar här och var saknas eller är lösa. b) Ljudtak H. c:a 40 cm; smådelar lösa el. saknas.c) Pulpet: 41 x 31 cm, H. 13 cm; sprucken. d) Duva, att hänga i ljudtaket L.22 cm, Br. mellan vingspetsarna: 41 cm. e-i: Kristusbild och 4 apostlabilder att stå i stolens nischer, H. 39 cm, skurna i trä, målade och förgyllda. 389 k) har flera bitar avslagna.

Lappkatalog: 13

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to