Skulptur av aposteln Lukas med sitt attribut, oxen. Skulpturen är en del av predikstolen.

Från Lane-Ryrs gamla kyrka riven 1873; benämnd Norra Ryrs kyrka fram till år 1884.

UM000384, UM000385, UM000389a-i, UM000393a-i, UM000394, UM000395a-b, UM000401, UM000404a-b, UM000405a-g, UM005660:1-57 samt UM65.01.001 är samtliga inventarier från denna kyrka.

Ur handskrivna katalogen 1957-1958:

Predikstol. Lane Ryr

a) Stolen H. 115 cm; små bitar här och var saknas eller är lösa. b) Ljudtak H. c:a 40 cm; smådelar lösa el. saknas.c) Pulpet: 41 x 31 cm, H. 13 cm; sprucken. d) Duva, att hänga i ljudtaket L.22 cm, Br. mellan vingspetsarna: 41 cm. e-i: Kristusbild och 4 apostlabilder att stå i stolens nischer, H. 39 cm, skurna i trä, målade och förgyllda. 389 k) har flera bitar avslagna.

Lappkatalog: 13

Ur Nationalencyklopedin, NE.se: Apostel

I konsten framställs apostlarna alltid barfota samt klädda i tunika och mantel. De bär oftast en bok samt sitt individuella attribut, i allmänhet respektive martyrredskap (Petrus bär dock himmelrikets nycklar).

Ur Nationalencyklopedin, NE.se: Evangelist

Evangelist, benämning på den som enligt traditionen författat något av Nya Testamentets evangelier: Matteus, Markus, Lukas resp. Johannes

I kyrklig bildkonst framställs Matteus och Johannes ofta som äldre män, Markus och Lukas som yngre. Sedan slutet av 300-talet brukar fyra (vanligen bevingade) gestalter, evangelistsymboler, höra ihop med de fyra evangelisterna, antingen bredvid dem eller ensamma, ofta omgivande Kristus eller Lammet. Matteus representeras av en människa, Markus av ett lejon, Lukas av en tjur och Johannes av en örn. Besläktad symbolik möter i tetramorfen ("den fyrgestaltade"), ett bevingat väsen med fyra huvuden (av människa, lejon, tjur och örn), ibland också med motsvarande fötter. Symbolerna är hämtade ur Bibeln. I Hes. 1 skildras hur Hesekiel ser fyra varelser (tetramorfer) kring Guds tronvagn. I Johannes vision i Upp. 4:6-7 har de fyra varelserna kring tronen endast ett ansikte vardera: ett lejon-, tjur-, människo- eller örnansikte. Tillämpningen på evangelisterna bygger på en allegorisk tolkning av Upp. 4:6-7, belagd redan hos Irenaeus.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to