Ljudtak till predikstol från gamla, rivna kyrkan i Skredsvik. Predikstolen bör ha tagits ur bruk då kyrkan revs någon gång efter 1852 och då placerats på vinden med övrigt äldre kyrkligt material som inte ansågs passa i den nybyggda kyrkan.

Nya kyrkan byggdes åren 1855-1856. Delar av gamla kyrkans sten återanvändes i den nya.

Ett utförligt syneprotokoll från 1851 beskriver Skredsviks gamla kyrka.

Ur handskrivna katalogen 1957-1958:

Predrikstol, Skredsvik

a) Stolen H. 121-122 cm; färgen illa faren. b) Ljudtak H. 22 cm; bitar saknas, färgen illa faren. c) Pulpet 41 x 30 cm, H.11 cm. 1669

I 1869 års tryckta museikatalog presenteras skulptur UM000396 från Skredsviks kyrka, någon predikstol nämns däremot inte. Skulpturen måste alltså ha skänkts före 1869 men predikstolen av okänd anledning först 1876.

Litteratur:

Ekberg, Gunnar: Om tre socknar i Lane. Skredsvik, Herrestad, Högås, s. 177, 179.

Gardell, Sölve: Den kyrkliga konsten i Uddevalla museum. Vikarvet 1933.

Olsson, Per-Allan: Skredsviks, Högås och Herrestads kyrkor - kort historik och beskrivning. Göteborg 2006.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to