Rundskulptur, Johannes Evangelisten, stående träskulptur, ungdomlig och med lockigt hår. Vid fötterna en örn, av vilken dock endast nederdelen är bevarad. I händerna en uppslagen bok. Spår av karnation och röd och grön färg. Ek.

Ur handskrivna katalogen 1957-1958:

(Kvinno)bild trä Lane Ryrs kyrka

H. 76 cm. Evangelist i veckad klädnad, bärande en uppslagen bok. (Johannes X) Ansiktet renoverat. Sprickor små hål. Från 1690-talet.

Ur Nationalencyklopedin, NE.se: Karnation

karnation (fr. carnation, av senlat. carna´tio, av lat. ca´ro 'kött'), framställning i bildkonsten, främst i måleriet, av nakna kroppsdelar med betoning av huden och särskilt dess färg, modellering och lyster.

Ur Nationalencyklopedin, NE.se: Evangelist

evangelist, benämning på den som enligt traditionen författat något av Nya Testamentets evangelier: Matteus, Markus, Lukas resp. Johannes

I kyrklig bildkonst framställs Matteus och Johannes ofta som äldre män, Markus och Lukas som yngre. Sedan slutet av 300-talet brukar fyra (vanligen bevingade) gestalter, evangelistsymboler, höra ihop med de fyra evangelisterna, antingen bredvid dem eller ensamma, ofta omgivande Kristus eller Lammet. Matteus representeras av en människa, Markus av ett lejon, Lukas av en tjur och Johannes av en örn. Besläktad symbolik möter i tetramorfen ("den fyrgestaltade"), ett bevingat väsen med fyra huvuden (av människa, lejon, tjur och örn), ibland också med motsvarande fötter. Symbolerna är hämtade ur Bibeln. I Hes. 1 skildras hur Hesekiel ser fyra varelser (tetramorfer) kring Guds tronvagn. I Johannes vision i Upp. 4:6-7 har de fyra varelserna kring tronen endast ett ansikte vardera: ett lejon-, tjur-, människo- eller örnansikte. Tillämpningen på evangelisterna bygger på en allegorisk tolkning av Upp. 4:6-7, belagd redan hos Irenaeus.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to