Föremålet deponerat i Gudhems klostermuseum.

Replik av vigvattenskål från 1200-talet. Cuppan tillverkad före 1877, fot och skaft sannolikt senare. Replikens förebild skall vara från Gudhems klosterkyrka, Gudhems sn i Falköpings kn. Originalet, SHM10680:2 , inköptes till Statens Historiska Museum från Gudhems kyrka 1898 tillsammans med ytterligare medeltida föremål (gravhäll och arkitekturfragment) för 100 kronor.

Ur handskrivna katalogen 1957-1958:

Vigvattenskål, Gudhem

D. c:a 45 cm; H. utan fot: 23 cm; avgjutning, på fot av trä i form av 3 kopplade kolonner; oskadad.

Uppgifter ur Gardell, se nedan:

"19. Vigvattenskål av gulbrun sandsten, omgiven av bladornament. Kopia efter original från 1200-talet från Gudhems kyrka i Västergötland, nu i Statens Historiska Museum. Diam. 44 cm. Skålen sprucken."

Gardell beskriver ytterligare en vigvattenskål i Uddevalla museums samlingar:

"20. Vigvattenskål av sandsten, åttasidig, på kopplade kolonner. Avgjutning av original i Statens Historiska Museum. H. 84, diam. 45 cm. Denna saknas i samlingarna.

Lappkatalog: 13

Litt: Gardell, Sölve: Den kyrkliga konsten i Uddevalla museum. En vägledning för besökande, s. 61, 68. Vikarvet 1933.

Kulturhistoriskt lexikon för Nordisk medeltid, Band XIII, sökord "Piscina".

Svarsbrev rörande förfrågan om vigvattenskålen UM406 från föreståndaren till Gudhems klostermuseum, Falköpings kommun:

"Uddevalla den 30 mars 2000

Nils Arne Andreasson

Midgårdsgatan 4

521 44 FALKÖPING

Bäste Nils Arne Andreasson!

Översänder det material jag fått fram rörande UM 406, på Bohusläns museum, sakord vigvattenskål. Föremålet förvärvades till dåvarande Uddevalla museum 1877 - museet invigdes 1861 - som gåva av grosshandlare Robert Thorburn i Uddevalla.

På katalogkortets text står "Vigvattenskål, Gudhem, D. c:a 45 cm, H utan fot: 23 cm; avgjutning på fot där avgjutning på senare överstrukits och ersatts med "med fot av trä i form av 3 kopplade kolonner".

Vidare: "Vigvattenskål gulbrun sandsten i löv-motiv från Gudhems kyrka i Västergötland. Skadad på Göteborgsutställningen 1923 dit den lånats, varför genom utställningens försorg en replik anskaffades ("2:a replik)

Avrinningshål saknas på UM 406.

Efter samtal med Göran Tegnér på Statens Historiska Museum finns från Gudhems kyrka

SHM 10680:2, sakord piscina, 1200-talets slut, avritad 1863 av P A Säve under hans inventering av medeltida föremål i landet, inköpt till museet 1898, (tillsammans med tumban över drottning Katarina och två kragstenar), då kallad vigvattenskärl, och utställd i Romanska hallen t o m 1991.

Göran Tegnér menar att SHM 10680:2 är originalföremålet men eftersom katalogkortet saknas och föremålet förvaras i ett magasin han inte alldeles enkelt kan besöka, kan han inte intyga om det har avrinningshål eller ej. Jag vet således inte om den är av kalksten (som det står i Antikvarisk Tidskrift, III att Gudhemspiscinan är) eller i sandsten - vilket verkar troligare, (och som det - eg. felaktigt - står i vår katalogtext).

I Kulturhistoriskt lexikon för Nordisk medeltid, Band XIII läser jag under "piscina" att på SHM finns en pelarpiscina från 1200-talets slut med gotisk bladornamentik på skålen från Gudhem, vilket inte kan vara någon annan än SHM 10680:2.

UM 406 är således en avgjutning, vilket, enl. Tegnér tydligt kan ses redan på gjutsömmarna på den bild av föremålet som finns i planschen i ATA:s arkiv. Och visst, det syns också vid närmare betraktande av stötskador, att innehållet ej motsvarar ytan. Dessutom saknas ju avrinningshål.

Eftersom UM 406 inregistrerades 21 år innan själva originalet förvärvades till SHM kan man ju fundera över vem som, hur och varför kopian tillverkades. Enl. Tegnér är det, om inte vanligt så i alla fall någon gång förekommande, att avgjutningar gjorts på medeltida stenföremål - det måste har varit dyrbart att beställa.

Har Uddevalla museum tagit emot föremålet i tron att det var ett original? Har vi en replik av repliken (den replik som skadades på Göteborgsutställningen)?

Finns många repliker? I Gudhems klostermuseum finns alltså en?

Tyvärr kan jag inte komma längre än så här i dessa efterforskningar.

Du är välkommen att kontakta Göran Tegnér på SHM, 08/519 556 00.

Bohusläns museum tackar för att Du satt oss på spåren i oklarheterna kring denna 1800-talsgåva och vi har nu all anledning att ändra i katalogiseringen kring UM406.

Vad gäller valet av placeringen av vigvattenskålen/piscinan såsom dopfunt i basutställningen kan jag bara säga att Bohusläns museum inte har någon dopfunt i samlingarna som går att ställa ut. Varför man, då utställningen byggdes, inte bad att få låna in en bohuslänsk medeltida dopfunt t ex från Göteborgs Historiska Museum vet jag ej. Vår basutställning skall emellertid byggas om inom de närmaste åren och om inte tidigare så måste piscinan i alla fall ersättas då.

Med bästa hälsningar och lycka till med 750-årsjubiléet i Gudhem

Anna-Lena Segestam

antikvarie"

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to