Nattvardskalk

Nattvardskalk i silver för Västmanlands regemente. Tillverkat 1697 och skänkt till regementet av Karl XI.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Select the images you want to order

Share to