Kontinent: Asien

Ur handskrivna katalogen 1957-1958:

Parasoll, Kina, "Sutja".

L.(hopfälld, hängande) c:a 210 cm; rött siden i vådor, m. polykroma broderier i silke och guld d. översta våden enbart bokstäver i guldbroderier; vådorna kantade m. blått siden; längst ned nät och fransar av polykrom silketråd. M. träställn. att fälla ut. Smärre skador.

Lappkatalog: 10

Givaren fick gåvan år 1908 för arbeten utförda i Kina.

Ur handskriven katalog över Uddevalla - Musei Historiska - samlingar: Utländska föremål = De etnografiska föremålen upprättad år 1916 av Knut Adrian Andersson, Intendent från 1 Oktober 1915:

400 x 128 cm (jämte ställ av träspjälor) av tjockt rött siden rikt broderade med mångfärgade blommor och kinesiska bokstäver; med 29 cm:s frans av grönt nätformat silke, ovan och nedtill talrika tofsar i lysande färger. Kallas Sutja och gavs såsom utmärkelsetecken jämte No 59 o 60 (av arbetare i Kina 1908) åt Ingenjör Johannes Johansson, nu bosatt å Garn i Forshälla socken; denna skänkt dem till Uddevalla museum i Mars 1910.

Enligt uppgift i nedanstående artikel hade Johannes Johansson vistats 23 år i främmande land. Han hade skött järnvägsbyggen i Australien, och därefter lett byggandet av järnvägen mellan Nanking och Shanghai i Kina.

Uppgift i "Sveriges befolkning 1890" tyder på att Johannes Johansson var född 1865 och hade titeln sjöman.

Litteratur:

Artikel "Exotica" i Bohusläningen den 14 augusti 1941.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to