Kontinent: Asien

Ur handskrivna katalogen 1957-1958:

Flaggvimpel. Kina

L. 195; 150, Br.115 Vitt siden med drakemblem. Broderad i rött, grönt, blått. Föremålet helt. Kina.

Lappkatalog: 10

Givaren fick gåvan år 1908 för arbeten utförda i Kina.

Ur handskriven katalog över Uddevalla - Musei Historiska - samlingar: Utländska föremål = De etnografiska föremålen upprättad år 1916 av Knut Adrian Andersson, Intendent från 1 Oktober 1915:

En alldeles likadan Flaggvimpel till storlek 130 x 110 av tjockt vitt siden. Se för övrigt föregående no 58 o 59!

Enligt uppgift i nedanstående artikel hade Johannes Johansson vistats 23 år i främmande land. Han hade skött järnvägsbyggen i Australien, och därefter lett byggandet av banan mellan Nanking och Shanghai i Kina.

Uppgift i "Sveriges befolkning 1890" tyder på att Johannes Johansson var född 1865 och hade titeln sjöman.

Litteratur:

Artikel "Exotica" i Bohusläningen den 14 augusti 1941.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to