Kontinent: Asien

Ur handskrivna katalogen 1957-1958:

Flaggvimpel, Kina

L.195; 150 Br. 113 Vitt siden med drakemblem. Broderad i rött, grönt, blått. Föremålet helt. Kina

Lappkatalog: 10

Givaren fick gåvan år 1908 för arbeten utförda i Kina.

Ur handskriven katalog över Uddevalla - Musei Historiska - samlingar: Utländska föremål = De etnografiska föremålen upprättad år 1916 av Knut Adrian Andersson, Intendent från 1 Oktober 1915:

Kinesisk Flaggvimpel av vitt siden med insytt Drakemblem i blått, grönt o rött, avsedd att vid högtidliga tillfällen bäras framför ägaren såsom tecken till hög samhällsställning. Se för övrigt föregående. (Med det menas UM683 Parasoll; undrar om inte flaggvimplarna av misstag bytt plats i senaste katalogen /MJ oktober 2005)

Enligt uppgift i nedanstående artikel hade Johannes Johansson vistats 23 år i främmande land. Han hade skött järnvägsbyggen i Australien, och därefter lett byggandet av banan mellan Nanking och Shanghai i Kina.

Litteratur:

Artikel "Exotica" i Bohusläningen den 14 augusti 1941.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to