Ur handskrivna katalogen 1957-1958:

Krok av trä, Austr.

L.33 cm ; av en tunn trädgren m. sidogren; spetsad i 2 ändar. Hel.

Lappkatalog: 11

Ang. UM724 och UM725

Ur handskriven katalog över Uddevalla - Musei Historiska - samlingar: Utländska föremål = De etnografiska föremålen upprättad år 1916 av Knut Adrian Andersson, Intendent från 1 Oktober 1915:

Krok av trä (lik s.k. Snedska i Bohuslän) Att bära rev och fisk på. Från Söderhavsöarna.

Sk. 1866 av Mr J. David Macfie fr. Edinburg (32 x 10,5 cm resp 35 x 8 cm)

Enligt Patrik Söderberg, praktiserande yngling, september 1989; "SPJUTSLUNGA, täljda träredskap för att slunga kastspjut. Användes för att genom hävstångsverkan skicka iväg spjut med högre hastighet. (Se skiss på lappkatalogkort.) Museets exemplar är av den allra enklaste typen, utan några ornament eller inristningar."

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to