Text till webbutställning "Från när och fjärran" presenterad på Bohusläns museums hemsida år 2009 - 2013:

Flaska av kalebass med propp av svarvat trä; höjd 9 cm. (Se flaskan till vänster på bild under UM000832.)

Sydafrika 1860-talet.

Av det torkade fruktskalet från en gurkväxt, kalebasspumpa, har sedan århundraden gjorts flaskor, kärl och musikinstrument. Flaskkurbits, kalebass och kalabass är benämningar på samma frukt.

Uppgifter om givaren

Skänkt av Stadsmäklare August Spaak, Göteborg år 1917.

I en äldre handskriven katalog över museets samlingar står angivet om givaren som "en av Uddevalla musei flitigaste gynnare".

Kontinent: Afrika

I handskrivna katalogen 1957-1958:

Liten kalebassflaska. Afrika

Flaskan a) H. 8,2 cm, största D. 6 cm. Proppen b) L. 3,3 cm; av trä, svarvad. Föremålen hela.

Stadsmäklare Aug. (August) Spaak, Göteborg; skänkt gåvor både på 1880-talet och 1917; afrikaföremål samt föremål hemförda från Söderhavsöarna 1856.

Korrespondentredare; den som sköter rederiverksamheten för ett fartyg utan att vara dess ägare. (Internet: Advokatfirman Ihre AB; register.)

Stadsmäklare; i Sverige benämning på offentlig, af en stads handels- och sjöfartsnämnd auktoriserad mäklare, dock vanligen i den inskränktare betydelsen af sådan mäklare, som icke är fondmäklare. (Nordisk familjebok 1917)

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to