Modell av en laxgård använd vid laxfiske. Modellen är monterad på en träplatta som är flaskformad. Stående träspjälor bildar en inhängnad på plattans ena kortsida. Inhängnaden består av tre rum - ett stort i mitten och ett par mindre på var sin sida av det större.

Ett spjälverk (en ledarm) leder in laxen i inhängnaden (laxkaret).

När laxen kommit in i karet kan den inte hitta ut och kan då tas upp med håv eller huggkrok.

Konstruktionen är ett fast fiskeredskap.

Utställd på fiskeriutställning i Wiborg 1874.

Föremålet var vid inventeringen 1996 i dåligt skick - ledarmen är lös och söndrig. Föremålet kommer ej att åtgärdas nu utan ställs in i magasinet igen. I Bohusläns museums fotoarkiv finns en bild på laxgården. Se Uddevalla museums sjöfart- och fiskeutställning. Foto Å. Fredsjö febr. 1957. Foto b 67.

Litteratur:

H. Thell och J-Ö Swahn, Bondelif, Portugal 1984, sidan 13.

Ur handskrivna katalogen 1957-1958:

Modell t. laxgård

L.58,5. Br: 38. Av trä på platta. Något skadad

Lappkatalog: 48

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to