571 Användningstid OANVÄND

En lång lina på vilken kortare snören (känsor, tafsar) är fästade med jämna mellanrum. På varje känsa är det ett flöte (flå) samt en krok. Flötena är märkta "G v Y".

Krokarna är uppträdda på en backesplitta - en avlång träbit med en längsgående skåra för krokarnas spetsar. På splittan är det karvat: "G. v. Yhlen.B.S" samt "SCSB".

Intendent (fiskeritjänsteman) Gerhard von Yhlen ordnade svenska fiskeri avdelningen vid Världsutställningen i Wien 1873. 1866 - 1885 han var tillsyningsman vid Bohusläns hafsfiske. (se Nordisk familjebok, Stockholm 1922, sidan 543)

Föremålet är från Bohuslän.

Litt.: Hasslöf, Olof, Svenska Västkustfiskarna, Stockholm 1949, sidan 34 ff.

614 Haneson och Rencke, Bohusfisket, Göteborg 1923, sidan 141 ff.

Ur handskrivna katalogen 1957-1958:

Storbacka

Brunfärgad storbacka. el. långrev med ljusare tafsar. Träflöten. Välbevarad Bohuslän

Lappkatalog: 48

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to