• Platt, rektangulärt redskap med handtag i ett stycke.
Det har avfasade långsidor med ett kvadratiskt, rutmönstrat parti i uddsnitt framtill. De avfasade sidorna har också uddsnittsdekor.
Mittdelen är täckt med skuren dekor i form av rosetter, virvelhjul, rutmönster, hjärta samt geometriska mönster i uddsnitt.
Vid handtaget är årtalet "1849" inskuret på en av sidorna.
Är en friargåva.
Kavelrullen att linda tyget runt saknas.
Har mörknat på grund av användning. Defekt framtill efter skadedjursangrepp.

Litt.; Nylén, Anna-Maja, Hemslöjd, Håkan Ohlssons förlag, Lund, 1978, s. 359-363.
Fredlund, Jane, Stora boken om livet förr, ICA-förlaget, Västerås, 1981, s. 40-49, 170-177.
Sörensen, Steinar, Mangletreet-Glatteredskap og festegave, Glomdalsmuseets småskrifter nr. 3, Engers Boktryckeri A/S, Otta.

Ur handskrivna katalogen 1957-1958:
Kavelbräde. dat. 1849
Mangelbräde. L. 67 Br. 9,5
Trä med karvsnittsmönster. Obetydligt skadad. Maskhål.

Lappkatalog: 72
    Photo: Bohusläns museum
  • Platt, rektangulärt redskap med handtag i ett stycke.
Det har avfasade långsidor med ett kvadratiskt, rutmönstrat parti i uddsnitt framtill. De avfasade sidorna har också uddsnittsdekor.
Mittdelen är täckt med skuren dekor i form av rosetter, virvelhjul, rutmönster, hjärta samt geometriska mönster i uddsnitt.
Vid handtaget är årtalet "1849" inskuret på en av sidorna.
Är en friargåva.
Kavelrullen att linda tyget runt saknas.
Har mörknat på grund av användning. Defekt framtill efter skadedjursangrepp.

Litt.; Nylén, Anna-Maja, Hemslöjd, Håkan Ohlssons förlag, Lund, 1978, s. 359-363.
Fredlund, Jane, Stora boken om livet förr, ICA-förlaget, Västerås, 1981, s. 40-49, 170-177.
Sörensen, Steinar, Mangletreet-Glatteredskap og festegave, Glomdalsmuseets småskrifter nr. 3, Engers Boktryckeri A/S, Otta.

Ur handskrivna katalogen 1957-1958:
Kavelbräde. dat. 1849
Mangelbräde. L. 67 Br. 9,5
Trä med karvsnittsmönster. Obetydligt skadad. Maskhål.

Lappkatalog: 72
    Photo: Bohusläns museum
  • Platt, rektangulärt redskap med handtag i ett stycke.
Det har avfasade långsidor med ett kvadratiskt, rutmönstrat parti i uddsnitt framtill. De avfasade sidorna har också uddsnittsdekor.
Mittdelen är täckt med skuren dekor i form av rosetter, virvelhjul, rutmönster, hjärta samt geometriska mönster i uddsnitt.
Vid handtaget är årtalet "1849" inskuret på en av sidorna.
Är en friargåva.
Kavelrullen att linda tyget runt saknas.
Har mörknat på grund av användning. Defekt framtill efter skadedjursangrepp.

Litt.; Nylén, Anna-Maja, Hemslöjd, Håkan Ohlssons förlag, Lund, 1978, s. 359-363.
Fredlund, Jane, Stora boken om livet förr, ICA-förlaget, Västerås, 1981, s. 40-49, 170-177.
Sörensen, Steinar, Mangletreet-Glatteredskap og festegave, Glomdalsmuseets småskrifter nr. 3, Engers Boktryckeri A/S, Otta.

Ur handskrivna katalogen 1957-1958:
Kavelbräde. dat. 1849
Mangelbräde. L. 67 Br. 9,5
Trä med karvsnittsmönster. Obetydligt skadad. Maskhål.

Lappkatalog: 72
    Photo: Bohusläns museum

Mangelbräde

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to