503 Kön Kvinna

Rektangulärt redskap med insvängt mittparti där en fyrkantig platta med upprättstående järnpiggar är fastspikad. Härigenom drogs lintågorna för att avskilja de sista resterna av skävor och korta tågor, s.k blånor.

Längst ut på vardera kortsida är ett hål att hålla den i vid häcklingen.

På en av sidorna om mittpartiet finns en målad blomsterkvisti grönt, blått, brunt (gult) och rött.

På motsatta sidan finns skuren dekor med ett inskrivet vitterkors på mitten ifyllt med grön färg. Runtom löper en vågformad skuren dekor målad med svart, brunt, blått, gult och rött.

Invid mittpartiet är årtalet "1:8:1:9" samt ägarinitialerna

"G:E:D" inskurna.

På baksidan är ytterligare en ägarinitial "P.A.S." inskuren.

Har mörknat på grund av användning. Piggarna är rostiga.

Kan vara en friargåva.

Litt.; Anderson, Albert, Linkultur i Halland, ur Göteborgs Kungl.

Vetenskaps- och Vitterhets-samhälles handlingar, fjärde följden band 33 N:o 2, Elanders boktryckeri AB, Göteborg, 1928, s. 37-40.

Ur handskrivna katalogen 1957-1958:

Linhäckla

L.59 Br. 13,5

Av trä med målade och inskurna mönster. "G.E.D. 1819". Spikarna lösa. Eljest hel.

Lappkatalog: 70

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to