Ur handskrivna katalogen 1957-1958:

Mortelstöt av trä

Diam: 10,8 H: 26,7. Några sprickor. Degeberg, Rackeby, Västergötl.

Lappkatalog: 68

Se Bilagepärmen UM002253, artikel i Hvar 8 dag, No 22 1902, artikel Emily Nonnen. Sveriges äldsta författarinna 90 år.

Litt.: Lönnroth, Louise. Nonnens på Liseberg : en europeisk familj i 1800-talets Göteborg. Ur Göteborg förr och nu, s. 53-68 , 2004.

Släktkrönikan Thorburn - Macfie, medlemsblad nr 5, december 1941.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to