Rektangulärt redskap med insvängt mittparti där en fyrkantig platta är fästad på två åsar. Plattan är bemängd med upprättstående piggar. Härigenom drogs lintågorna för att avskilja de sista resterna av skävor och korta tågor, s.k. blånor.

Längst ut på vardera kortsida är ett hål att hålla den i vid häcklingen.

Sidpartierna har ristad rutdekor och en tandsnittsbård längst ytterst.

På undersidan är "K" samt årtalet "1804" inskuret.

Betsad.

Är defekt på en av sidorna. Piggarna är rostiga.

Rejält skadejursangripen.

Enligt tidigare uppgift har den troligtvis ägts av godsägaren och jordbruksreformatorn Nonnen.

Litt.; Anderson, Albert, Linkultur i Halland, ur Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-samhälles handlingar, fjärde följden band 33 N:o 2, Elanders boktryckeri AB, s. 37-40.

Ur handskrivna katalogen 1957-1958:

Linhäckla "K. 1804"

L. 51,8 Br. 15,2 Av trä, på översidan med inskurna rutmönster. Maskhål, Skadad i kanterna. Degeberg Rakeby, Västerg.

Lappkatalog: 70

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to