594 Landskap BOHUSLÄN

Ur handskrivna katalogen 1957-1958:

Altarduk IHS

Mått: 245 x 133 cm; vitt linne m. broderier i rött, nu starkt blekta; "IHS"; "Kierstin Mats Doter". Trasig, lagad, upptråcklad på lakansväv. MONTERINGEN AVLÄGSNAD MAJ 1991 PGA VECKBILDN. OCH ANDRA SKADERISKER.

Lappkatalog: 12

Altarduken är omnämnd i Lane-Ryrs kyrkas

"Förteckning över lösa föremål av historiskt eller konstnärligt värde, som böra vara uppförda i kyrkans inventarieförteckning.

Upprättad av Fil. kand. Hanna Eggertz i oktober 1919."

I skrivelse till Riksantikvarien daterad den 20 juni 1930 under rubriken:

"Efter inventors besök har åtgärder vidtagits beträffande följande av honom undersökta inventarier (även åtgärdernas art - konservering, flyttning etc. - angivas)" står antecknat:

"Altarduk af linne, broderier, skänkt af Kierstin Matsdoter, förut förvarat på Tornvinden, befinner sig nu i Uddevalla Museum."

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to