Två fanor UM004051 a och UM004051 b.

Fana b. är den första i föreningens ägo. Med anledning av en ny flagglag 1910 köpts en ny fana a.

Fana a. är gjord av ylle och målad av Axel W. Bergquist, Göteborg 1910. 160 x 248 cm; stång saknas.

Fana b. är gjord av siden (skadad); 113 x 159 cm.

Hundramannaföreningen "Förgät Mig Ej" (F.M.E.) Uddevalla, bildades den 1 september 1883. Det var den tidigare hundramannaföreningen, med smeden Dahlman i spetsen, som ordnande en utflykt till Kasenskogen. Dahlman tog till orda och menade att tiden nu var mogen för ännu en förening, eftersom den tidgare redan var fulltecknad. Så blev det också beslutat.

Den första styrelsen fick följande utseende: Ordförande M.W. Edström, sekreterare Edvard Johansson, kassör Jonas Bergman, suppleanter A. Andersson, E. Strandal och D.J. Malm.

Efter hand som medlemsantalet översteg hundra (100), beslutade man att ändra namnet till Sjuk & Begravningskassan, F.M.E. Den 27 januari 1883 beslöt man på möte att inköpa en fana. Fanan kostade 42 kronor och stången 12 kronor. År 1884 var det invigning av fanan. Fanbärarna uppmanades då att ha blågult band runt armen.

År 1891 beslutade man att tillsammmans med de övriga föreningarna inköpa Teatern. Kassan anslog 50 kronor och medlemmarna tillsammans 150 kr att utgå under åtta år. 7 april 1893 bildades Enklingskassan. Den skulle vara till hjälp då familjeförsörjaren dog, 50 kr skulle utgå vid dödsfall. År 1902 beslutades att medlemmarna skulle tillskjuta 50 öre var, på detta sätt skulle summan öka till ca 115 kr.

Föreningen överlät år 1915 sin verksamhet på lokalkassan "Nästans Nytta".

De män som nedlagt ett hängivet arbete inom föreningen är främst plåtslagaremästare C.J. Börjesson, lotsen M. Edström, A.O. Björklund, förman M.F. Wallman samt reparatör J.A. Blomberg.

Källa: Föreningens 25-årsskrift, samt protokoll.

Ur handskrivna katalogen 1957-1958:

Fanor 2 st. tillh. fören. F.M.E.

a) Ylle. Målad av Axel W. Bergqvist, Göteborg. L. c:a 250. Br. 161. Hel. b) L. 159, Br. c:a 110. Något sönder i kanten, lagad. Uddevalla. Ang UM4051 a se bilaga i Bilagepärmen.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to