Fana

Grupp B I.

Fanduk av lärft, hopsydd av två våder, med målade emblem, lika på båda sidor, Karl XII:s namnchiffer, av sluten krona krönt spegelmonogram, avdelande siffrorna X - II. På ömse sidor om namnchiffret: Waszbo Häradh - Torszöö Giälldh och därunder A:o 1710. Målningen på övre halvan gul och brun, på nedre halvan blå med svart skuggning. Fastspikad direkt på stången utan lindning och rem. Stång av furu, brunmålad.Spets av järn, bladet platt, spjutlikt i ett stycke med kort holk, varifrån utgår korta skenor.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Select the images you want to order

Share to