Skinnband, där främre pärmen samt titelblad saknas. Helt guldsnitt, matt av ålder och förslitning. Antikva.

Ur internetkällor (NE) och (Wikipedia):

Boken innehåller tre av Ovidius skrifter: En poetisk kommentar till Fasti, den romerska festkalendern, Tristia; en kommentar till landsflyktens tristess samt Epistulae ex Ponto ("Brev från Svarta havet")

Ovidius (Pu´blius Ovi´dius Na´so), f. 43 f.Kr., d. 17 eller 18 e.Kr., romersk skald. O., som var bördig från den sabinska staden Sulmo (nuv. Sulmona), bedrev studier i Rom.

År 8 e.Kr. blev Ovidius av kejsar Augustus landsförvisad till staden Tomis (nuv. ConstanÅ£a i s.ö Rumänien) vid Svarta Havet, i provinsen Mesien, för att aldrig mer återvända till Italien. Orsakerna till denna så kallade relegatio (en mildare form av förvisning, där den förvisade fick behålla sin medborgarrätt och egendom) verkar ha varit dels Ovidius erotiska diktning, som kom till uttryck i hans tidigare utkomna Ars amatoria (Kärlekskonsten), vilken framstod som ett hot mot Augustus försök att blåsa nytt liv i den gamla romarandan och få romarna att leva sedligare. Ovidius talar själv om sin carmen et error, "dikt och förseelse". Dels verkar landsförvisningen ha berott på att Ovidius på ett eller annat sätt blivit inblandad i den kärleksskandal vid hovet som föranledde Augustus att förvisa sin egen dotterdotter Julia d.y vid Svarta havet.

Ur handskrivna katalogen 1957-1958:

Bok. Överföring till museets bibliotek.

Ovidius: Fasti. Tristia. Utan årtal och titel. Skinnband. Ena pärmen saknas.

Lappkatalog:

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to