503 Kön Kvinna

Rektangulärt redskap med något indraget mittparti där en fyr-kantig platta är fastspikad. Plattan är bemängd med upprättstående piggar samt har ett järnband runtom som förstärkning. Härigenom drogs lintågorna för att avskilja de sista resterna av skävor och korta lintågor, s.k. blånor.

Längst ut på vardera sida finns ett halvcirkelformat hål att hålla i vid häcklingen.

På långsidans kant finns två märkningar "IIX" och "XII" på vardera sidan om plattan. Kan vara grovleken på linhäcklan.

På ovansidan är ett geometriskt mönster med uddsnitt jämnt utplacerat samt längsgående skåror. Årtalet "1759" finns inskuret.

Betsad ovansida. Har mörknat på grund av användning.

Något defekt samt sprickor längsmed. Piggarna är rostiga och det saknas nästan två rader.

Litt., Anderson, Albert, Linkultur i Halland, ur Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-samhälles handlingar, fjärde följden band 33 N:o 2, Elanders boktryckeri AB, Göteborg, 1928, s. 37-40.

Ur handskrivna katalogen 1957-1958:

Linhäckla

L. 57 Br. 9,7. Av trä med triangelmönster inskurna. Enstaka maskhål. Obetydligt skadad.

Lappkatalog: 70

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to