Rund svarvad skål med indragen öppning. Utsidan har en linjedekor samt skuren "vågig" dekor för ökad greppvänlig- het upptill.

Har mörknat inuti på grund av användning. Har ett antal sprickor vilka lagats med kitt. Ett av hålen är lagat med kork (kan vara ett gammalt kvisthål). En av sprickorna är lagad med cellulosafiber.

Skadedjursangrepp.

Litt.; Kjellberg, Sven T, Ölets käril - Om skålen, bollen och hanapen, Kulturen 1964, Lund 1964, s. 36-48.

Omkatalogiserat 1996-07-08 AN

Ur handskrivna katalogen 1957-1958:

Träskål

D. 33 cm; H. c:a 14 cm; svarvad m. linjedekor å utsidan, jämte en rand av skurna taggar; sprickor, delvis lagade.

Lappkatalog: 67

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to