594 Landskap BOHUSLÄN

503 Kön MAN

Ur Bohusläningen 1945:

"Hr. Olsson pekar på ett par träramar, som har en intressant historia bakom sig. Träet till ramarna har tillhört linjeskeppet "Äpplet" som förliste och sjönk vid Dalarö under en svår storm den 6 juni 1676. Skeppet upptogs från havsbotten i juli 1916. Ramarna äro förfärdigade och tillägnade Fiskebäckskils sjöfartsmuseum av högbåtsman Lindström från Göteborg. Träets ålder från förlisningen fram till år 1944 är 286 år."

Ur handskrivna katalogen 1957-1958:

Ekträd fr. "Äpplet"

Två pennteckningar av skepp i ramar av ekträ från skeppet Äpplet. Hopsatta till ett föremål H: 20 Br. 40. Helt.

Från kapten Olssons saml., Fiskebäckskil.

Lappkatalog: 99

Litt: Unikt sjöfartsmuseum i Fiskebäckskil. Sjökapten berättar sitt livs upplevelser i utskurna båtmodeller av varierande uppsättning. Bohusläningen 1945-01-11.

För ytterligare information om förvärvet, se UM5087.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to