Fotografiet överfört till Bildarkivet under UMFA54945:0001

Svartvitt fotografi av Maria Lundbäck, Uddevalla.

På baksidan antecknat:

Soffa i empirestil.

Har tillhört prosten Norder på Ryrs säteri (förut tillhört major v. Proschwitz 1850-talet)

Köptes sedan på auktion efter denne av direktör Efr. Jacobowsky 1900.

Såldes 1917 till bankdirektör i Jönköping

Fotografier ges av herr Jacobowsky till Uddewalla museum sept. 1918.

Ur handskrivna katalogen 1957-1958:

Fyra fotografier

En gatubild, två fotografier av en empiresoffa samt porträtt. Från Uddevalla. (Sällskapet "Klubben" Gruppfoto.)

Se även: UMFA54943:1 Sällskapet "Klubben".

Se UM2249 för material i samlingarna skänkta av häradshövding Adolf Matias von Proschwitz.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to