Modell att hänga på väggen. UM018453:001 i järn är själva malningsdelen med vev, ingjutet i godset: E.REKA. Underdel att samla upp det malda kaffet saknas.

UM018453:002. Behållare att lägga bönorna i. Vitglaserat flintgods, dekorerad med äppleblomskvist, locket saknas.

Måtten anger båda delarna tillsammans.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to