Rak, platt träspjäla med ett handtag i ena kortsidan.

Handtaget är svartmålat och kanterna grönmålade.

På spjälans båda sidor är det karborundum som slipyta.

Slipmassan är delvis utsliten, spetsen något sprucken.

Brukaren arbetade på Västkustens Olje- och Guanofabrik

samt bedrev ett mindre jordbruk vid sidan av.

Brynestickan användes vid tillfällig slipning/skärpning av lie ute på fältet.

Med slipsten och brynesten gjordes en grundlig skärpning.

Litteratur:

Persson, John och Nilsson, Nils Östen, Lien och dess marker, Borås 1996, sidan 16 ff.

Mattisson, Karl, Skörden genom tiderna, Lund 1953, sidan 76.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to