594 Landskap BOHUSLÄN

503 Kön KVINNA

Ask locket dekor med tryckt bild av barn vid sjöstrand med text:

"Mixed Pins." På undersidan påklistrad grön etikett med nyrokokodekor och texten:

"By appointment. Royal Victoria Pinns. With solid immovable

heads and fine points London."

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to