410 Mått/Vikt ! TJ 0,5 CM

594 Landskap BOHUSLÄN

Plaketten märkt: "AGNES HASSELBERG FÖR FÖRTJÄNSTER INOM SVENSKA RÖDA

KORSET". Bild föreställande tre män och ett kors samt med årtalet "1957".

Plaketten ligger i en kartong.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to