594 Landskap BOHUSLÄN

394 Landskap UPPLAND

Titel: "Medico Vibrator. Svensk uppfinning och tillverkning". "Patentinnehavare och fabrikat: Nya Aktiebolaget Vibrator, Stureplan 4 Stockholm. Telegrafadress: Velocitas, Stockholm. Rikstel. 2832. Allm.tel. 226".

Boken omfattar 27 sidor text och bilder.

UMFF 47:8

Add a comment or suggest edits

Share to