594 Landskap BOHUSLÄN

Sex likadana stolar. Identiska med och sammanhör med de sex stolarna UM22667. Dessa stolar uppvisar skador som kräver renovering i så hög grad att de kan användas i pausutrymmen, utställningar o.dyl. för praktisk funktion.

Nyrenässans med drag av biedermeier. Rikt svarvade ben, biedermeiertyp, samt svarvade ståndare på ryggstödet.Svagt svängda sargar kring sitsen. Sits och ryggbricka med fyllning av flätad rotting. Skulpterat krön av nyrokokokaraktär. Stolen av furu fanerad med mahogny. Sitsens ram av massiv mahogny. Samtliga sitsar med senare nygjord rottingflätning.

Troligen ej svensk tillverkning, möjligen tysk eller dansk.

Familjen Jacobowsky, känd och framstående familj, innehade under 1800-talets andra hälft/1900-talets början ett handelshus i textilbranchen, först på Norra Hamngatan,sedan på Södra Hamngatan i Uddevalla.

Stolarna med bord och skänk, (UM22667-UM22669) fanns i familjens matsal i Uddevalla, ärvdes av sonen Vilhelm Jacobowsky, död 1986 vid drygt 90 års ålder, vilken testamenterade möbeln till museet. Vilhelm Jacobowsky var verksam som chef för Stifts-och Landsbiblioteket i Skara.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to