594 Landskap BOHUSLÄN

503 Kön MAN

Dubbelvikt inbjudningskort i kuvert, båda med 1 mm bred sorgkant på både fram- och baksida. På kortets framsida under svart kors: "Oskar Hansson * 28/1 1883 + 28/7 1966" och på sidan tre: "Inbjudes / att med Eder närvaro hedra / vår älskade broders / Oskar

Hansson / begravningsakt / i Uddevalla kyrka / torsdagen den 4 Aug 1966 / kl 12.00 / Syskonen / Efter begravningsakten intages lunch å Hotell Carlia / O.S.A.till tel.0522/10089 senast onsdag /".

På kuvertet handskrivet: "Verkmästare Albert Olsson med fru, Stockvägen 3, Uddevalla."

Av givaren inköpt i frimärksaffär i Trollhättan.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to