Båtmodell

1 comment

  • Barkskeppet ADELAIDE av Uddevalla byggdes 1881 i ek och furu vid Sannes varv av skeppsbyggmästare S Christoffersson för grosshandlare Johan Newton Sanne som blev ensam ägare. Befälhavare på första resan sjökapten A L Andersson

    Den fick signalbokstäverna HQDT och ett första fribref av 253/1881. Senare regnr: 933.

    Den mätte 519 registerton och torde ha lastat drygt 700 ton. Den blev 1884 pålagd kopparplåt på bordläggningen under vattnet för att kunna segla i tropikerna och ej bli angripen av skeppsmasken. Driven och reparerad samt nykopprad 1894.

    ADELAIDEs skrov byggdes på ett ovanligt sätt Säkert inspirerad av skeppsbyggmästare Hybe vid Kusten varf, Göteborg. Han hade själv byggt ett flertal skrov med denna konstruktion med attt flytta huvuddädket i höjd med överkant på relingen. Man fick dämed ett styrre utrymme under däck. Istället för brädgång hade man ett räckverk runt däcket.

    Fartygstypen kallades för hurrikandäckare eller ett awvingdäckat fartyg.

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to