435 Motivkat RELIGIÖST

106 771

Bonad målad på tjockt papper. Religiöst motiv. Nio jungfrur och en ängel stående i rad. Text: "wår brugumme drog bort uti främmande länder och månde de jumfruier fig (?) att möta med lius och med lampor i". Härefter är resten av bonaden borta.

Färgerna i målningen är gulrött (orange), ljusgult, brunt, blått,

beige, svart, vitt. Stor likhet mellan detaljer på denna bonad och på bonad UM4887. De är målade i samma skola, möjligen av samma målare. UM4887 kommer från Voxtorp i Halland. Dock osäkert om den är tillverkad där. Troligen är de båda bonaderna dock tillverkade någonstans i Halland.

Sprickor här och var. Trasiga kanter, bit fattas vid kortsidorna.

Lagad med en liten bit brunt omslagspapper på baksidan.

Litt; Bonadsmålningar, katalog från museet i Halmstad, 1987.

Bringéus, Nils-Arvid, Bildlore Studiet av folkliga bildbudskap, 1981. Sydsvenska bonadsmålningar, 1982.

Strömbom, Nils, Om julbonader och bonadsmålare i Halland ur Halland En bok om hembygden, Hallands nation Lund 1938, sid 304-322.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to