471 Tillverkningstid 1900 CA

594 Landskap BOHUSLÄN

503 Kön MAN

Rektangulär papp med ett färgtryck med cyklande damer och herrar.

Bredvid med reklamtexten:

"Axel Wallström Uddevalla, rekommenderar sitt väl sorterade lager af Specerier & Conserver, Viner, direkt importerade. Finare Spirituosa m.m. Salongs-, Förmaks- & Skrifbodslampor, Cigarrer, Tugg- & Röktobak, Glas & Porslin, RULLGARDINER, Kläden, Dofflar & Korderojer, Herrebeklädnadsartiklar, Reskoffertar, Kappsäckar & Nattsäckar m.m.".

På pappens andra sida samma text som ovan samt:

"Allt till billiga bestämda priser. Observera! Fördelen att göra sina inköp der bestämda pris hålles ligger i öppen dag för hvar och en som vill närmare tänka härpå. Köpmannen hvilken försäljer sina varor känner ju noga dess pris, men köparen deremot, hvilken i de flesta fall är obekant därom, måste ju alltid komma i stor villrådighet då han genom s.k. prutning köper sina varor. En fördel är ju också för köparen, att der bestämda priser hålles kan man sända barn eller tjenare att göra inköp lika fördelaktigt som man sjelf. Affären grundades 1860".

Givaren är sonson till Axel Wallström.

Axel Wallström född 19/11 1832, död 11/11 1911.

Startade affären 1860 i lokal i hörnet Kungsgatan - Norra Drottninggatan. Han hade även egen tillverkning av punsch; Wallströms Punsch Bryggeri AB. Affären drevs vidare även efter hans död.

Axel Wallström satt i statsfullmäktige 1863 - 1908 och i drätselkammaren 1884 - 1903.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to