782 Förv från *HENNES BRÖDER

410 Mått/Vikt L 70 CM (M REP)

594 Landskap BOHUSLÄN

Beige plastklot med tunnelformade hål rakt igenom nära ytan på två ställen. På det ena stället finns ett rep av växtfiber (hampa?) draget genom hålet. Det är dubbelvikt och sammanknutet ca 30 cm från klotet

så en ögla bildas av det bruna repet. Klotet tycks vara gjutet i två delar och sammansvetsat.

Text i relief på klotet: "NOKALON TRAWLNETBALL MADE IN DENMARK".

Vid telefonsamtal i samband med att gåvan kom till museet trodde Yngve Stranne att flötet var från Tyskland. Han berättade också att detta var den första plastkulan (typen av plastkula) efter glaskulorna. Den var inte hållbar utan gick ofta sönder, framförallt på större

djup. Den tålde inte tryck på djupt vatten.

Smutsig.

Föremålet kommer från Strannes skeppshandel i Smögen och har på senare tid förvarats i en sjöbod som 1998 höll på att städas ur inför ett ägarbyte.

Se även tidigare gåvor under 1998: UM26305 - UM26350,UM26600 - UM26608, UM26627 - UM26631, UM26932. Se även UM26409 - UM26429 inlämnat 1997.

MED EFTERNAMNET STRANNE KONTAKTPERSON: STRANNE, YNGVE, MÅLTEMYRSVÄGEN 9 B, UDDEVALLA.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to