782 Förv från *HENNES BRÖDER

471 Tillverkningstid 1900-1950?

594 Landskap BOHUSLÄN

Gråaktig skopa (något rostig undertill) med en liten utböjd pip på ena långsidan. På skopans undersida är en stång av rostigt (rödbrunt) järn fäst. Den sticker ut, svagt uppåtböjd, från skopans kant och har längst ut ett handtag av brunbetsat trä med rundad form.

Stången och handtaget sticker tillsammans ut ca 30 cm från skopans kant. Skopan användes för att hälla smält bly i gjutformar.

(Uppgift från Yngve Stranne i telefonsamtal i samband med att föremålen lämnades in till museet.)

Föremålet kommer från Strannes skeppshandel i Smögen och har på senare tid förvarats i en sjöbod som 1998 höll på att städas ur inför ett ägarbyte.

Se även tidigare gåvor under 1998: UM26305 - UM26350,

UM26600 - UM26608, UM26627 - UM26631, UM26932.

Se även UM26409 - UM26429 inlämnat 1997.

MED EFTERNAMNET STRANNE KONTAKTPERSON: STRANNE, YNGVE, MÅLTEMYRSVÄGEN 9 B, UDDEVALLA.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to