Kistan består av grovt hopslagna furubrädor på en botten av återanvända spontade brädor och ett lock, tillverkat på samma sätt som bottnen. Kistan bärs i ett kraftigt järnhandtag som sitter fastskruvat på lockets ovansida. Kistan låses med ett rektangulärt järnbeslag med urtag för ett rundjärn, format som en ögla och fästad mot framsidan med ett järnbleck. återanvända spontade brädor och ett lock, tillverkat på samma sätt som bottnen.

Kistan bärs i ett kraftigt järnhandtag som sitter fastskruvat på lockets ovansida. Kistan låses med ett rektangulärt järnbeslag med urtag för ett rundjärn, format som en

ögla och fästad mot framsidan med ett järnbleck. Genom öglan sätts ett hänglås. Locket är fästat i kistans bakvägg med två kraftiga galvaniserade gångjärnsbleck som skruvats fast.

Kistan har bärhandtag på kortsidorna.

Inredningen består av en bräda som delar bottnen i två delar samt en läddika utan lock

vid ena kortsidan.

Till kistan hör ett större hänglås med två nycklar av fabrikat "Viro", placerat inuti kistan.

I timmermanskistan förvarade Gunnar Bornmalm sina större, grova verktyg, de som användes vid framställning av skrovet; drivklubbor, drivjärn, kofötter, borr, skrapor mm.

GB har själv tillverkat kistan.

Kistan ingår i en redskapsuppsättning som skänkts till Bohusläns museum i samband med dokumentationen av tre fiskebåtsvarv i Bohuslän; Studseröds varv i Skredsviks sn, Uddevalla kn, Hälleviksstrands varv i Morlanda sn, Orust kn och Rönnängs varv, Rönnängs sn, Tjörns kn. Studseröds varv hette Bröderna Olssons Båtvarv AB samt har haft varierande namn under decennierna - se Ohlén nedan.

Verktygen har tillhört Gunnar, Oscar, Brynolf Bornmalm, (Olsson t o m 1960), 1907-11-16 -- 1998-11-24.

GB var en av nio bröder som tillsammans drev Bröderna Olssons Båtvarv AB, grundat 1935 som Bröderna Olssons Båtvarv HB och ombildat till aktiebolag 1957. Bröderna Olssons båtvarv var ett av de större träfiskebåtsvarven i Bohuslän med den största produktionen av fiskebåtar av samtliga varv i Sverige. Varvet bedrev en omfattande produktion in på 1970-talet.

(Se Ohlén och Blom m fl. nedan för uppgifter om varvets tidigare historia på annan och samma plats.)

Verktygen har i princip inte använts sedan produktionen upphörde 1968 och verksamheten lades ner 1969. Man höll en auktion på inventarier, maskiner och verktyg i juli 1974 och bolaget upphörde 1978. En del material som inte såldes av då, delades upp mellan bröderna. Var och en behöll sina personliga verktyg.

GB var både varvsägare och båtbyggare, timmerman och finsnickare.

Verktygen har i de flesta fall tillhört och använts av GB. Vissa verktyg och visst material har GB tillverkat själv. Vissa verktyg är tillverkade på varvet, vissa verktyg är inköpta och sedan modifierade på varvet. En del verktyg har varit gemensam egendom och brukats av alla båtbyggarna.

Verktyg har företrädesvis tillverkats/modifierats i smedjan. I smedjan arbetade fyra smeder; bröderna Henning och Gunnar Karlsson, Östen Olsson (en av de nio bröderna) samt Arne Johansson.

GB förvarade sina verktyg i en verktygslåda (UM 27033) och två verktygskistor (UM 27031 och UM 27032). GB har hållit verktygen användbart skick under alla år, infettade och nyslipade. Han var liksom de flesta yrkesmän mycket noga med sina verktyg och alla som

hade skärande egg skulle vara knivskarpa. Med skarvyxan t ex skulle man kunna göra tunna spån, det skulle vara lika enkelt som att skära ost med osthyvel. GB var en mycket skicklig båtbyggare och snickare. Han var virtuos med t ex yxan och kunde med några få hugg få till precisa passningar och fogar endast med hjälp av ögonmått.

Verktygsuppsättningen är skänkt av Lennart Bornmalm, son till GB.

Bohusläns museum har tillsammans med LB utfört en intervju med mästersmeden vid Studseröds varv, Gunnar Karlsson, hösten 2000.

LB ingår i den arbetsgrupp som dokumenterar fiskebåtsvarv och fiskebåtar i Bohuslän i samarbete med Bohusläns museum, Föreningen för Dokumentation av Träfiskebåtarna och Varven; referens Lennart Bornmalm, Christine Fredriksen och Krister Bång

Litt: Ohlén, Björn: "Fiskebåtsvarv i Bohuslän - industrihistorisk dokumentation av Hälleviksstrands varv, Rönnängs varv, Studseröds varv." Bohusläns museum. Rapport 1999:43.

Blom, V., Bornmalm, L., Bång, K. (2002): Fiskebåtarna och varven. Svenskbyggda motoriserade träfiskefartyg i svenskt fiske. Fartygen. Värnamo, s. 35 - 102.

Bornmalm, Lennart, Bång Krister, Fredriksen, Christine, Ohlsson, Curt S. (2008): Fiskebåtarna och varven. Skeppsbyggarna. Breakwater publishing. .

"Lindahl & Nermark AB. Alingsås." Katalog nr 75 över verktyg, maskiner m m. Göteborg 1951.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to