Damcykel, däckstorlek 27"

På pakethållaren sitter en barnsadel i orange formgjuten plast av märket "Rexsitsen" fastskruvad, UM27512:2.

Föremålet visades i utställningen Moderna skärgårdsbor på Bohusläns museum 2002.

Utställningstext:

Hyrcykel

Ett par tusen hyrcyklar trafikerar Sydkoster under turistsäsongen i juli månad. Vad skulle semestern vara utan en cykel?

Kostercykeln med svängd ram är populärast. Den ger ett makligare intryck - här behövs ingen vrålkörning.

En gammal cykel ingår i föreställningen om det enkla livet på landet, nära naturen. De nya illgröna cyklarna är för dagturisterna, det syns när de kommer!

Varje cykeluthyrare har sin egen färg - grön, gul eller orange cyklar - så vet man också vilka turister som har hyrt hos sig och som man bör hälsa på när de cyklar förbi.

Göran Larsson på Sydkoster berättar i samtal oktober 2000 att det finns 1500-2000 hyrcyklar på Koster. Det är främst Sydkoster som präglas av hyrcykeluthyrning. Detta beror bland annat på att Sydkoster är den större ön. Många besökare som stannar på Koster en vecka eller längre tar ofta med sig egen cykel.

Högsäsongen är koncentrerad till tre veckor; de tre sista veckorna i juli. Nu är inte trycket längre så hårt veckan efter midsommar som det varit tidigare. I år hade Göran Larsson inte alla sina stugor uthyrda den veckan. Turisttrycket har snarare ökat i augusti. Göran upplever att det är så många cyklar under högsäsongen att det nästan blir trafikproblem.

Hyrcyklarna har olika färg beroende på vilken uthyrare de tillhör. Gula cyklar tillhör den näst största cykeluthyraren. Färgen är specialbeställd i ett samarbete med en cykelhandlare på Ven. Orange cyklar tillhör Göran Larssons cykeluthyrning. Den orangea färgen användes av den tidigare pensionatsföreståndaren och Göran har valt att behålla den. Gröna cyklar tillhör Sydkosters Cykel & Mekaniska. De har ett par olika gröna färger; en äldre mörkare och "matt" och en ny mer illgrön som syns väldigt bra.

Uppgifter ur samtal med Lennart Norin i oktober 2000:

Lennart driver Sydkosters Cykel & Mekaniska. Utanför hans verkstad stod ett stort antal cyklar som hade varit uthyrda under sommaren och som behövde reparationer. Lennart visade oss till en enorm lagerlokal där han förvarar cyklar, mopeder och elbilar under vintern.

Lennarts pappa Kurt började med cykeluthyrning 1980 eller 1981 när han blev pensionär. Lennart har drivit rörelsen sedan 1992. Kurt köpte in begagnade cyklar från olika handlare. Nu köper Lennart bara in nya cyklar för att hålla nere på underhållsarbetet. På vintern ger reparationsarbete med mopeder från Sydkoster inkomster. Det arbete Lennart lägger ner på cyklarna vintertid inbringar inte pengar förrän nästkommande säsong.

Det går att hyra cyklar hos Lennart antingen över dagen eller över längre tid. För att hålla reda på vilket fäster Lennart en lapp i en ståltråd på cykelstyret med datum på. På kvällen eller natten åker han runt med sin lastbil och hämtar de cyklar som inte lämnats tillbaka i tid. Lennart berättar att de nya cyklarna hyrs ut först.

En del av Lennarts cyklar har en markering på styret i form av ett rött kryss. Det markerar att någon av hans sommararbetare har gjort en renovering eller smörjning av cykeln.

Göran Larsson berättar att cyklar med svängd ram kallas för "Kostercykel" och det är sådana många turister efterfrågar.

Lennart och Göran uppskattar att cirka 1/5- 1/4 av hyrcyklisterna vill ha barnsadel.

Ur telefonsamtal med Lennart Norin 31 januari 2001:

Lennart berättar att den cykel han skänkt till museets samlingar har hans pappa köpt in begagnad i början av sin verksamhet och den har hängt med sedan dess. Lennart tror att cykeln kan vara från 1950- eller 60-talet.

Lennart berättar att de länge har hyrt ut barnsadlar till cyklarna och att hans far Kurt började med detta på 1980-talet. Han har 60-70 stycken och det händer att samtliga är uthyrda. Lennart har cirka 200 barncyklar och hyr sedan 3-4 år Lennart ut barncyklar man hänger på bakom vuxencykeln. Han har 15 stycken. Många föräldrar tycker att det är säkrare än att barnen ska cykla själva. Säsongen 2000 började han även med vad han kallar "husvagnar" som är vagnar man fäster bak på cykeln där barn kan sitta. I år köper han in ytterligare fem stycken vilket gör 10 sammantaget.

Inför varje säsong köper Lennart in nya cyklar för att minska på reparationsarbetet. De nya illgröna cyklarna som även de har svängd ram har Lennart hittills köpt från DBS, men byter leverantör inför 2001.

Uppskattningsvis gör Lennart mellan 15 000 och 20 000 uthyrningar under året.

Lennart hyr även ut andra transportmedel som lastmopeder och elbilar. Han har sex mopeder men vill inte längre hyra ut dem då de ofta blir sönderkörda. Lennart har fem elbilar av märket "Clubcar" som han köper från Stockholm.

Lennart meddelar att han ska skicka en prislista från 2000 för hyrcyklar, mopeder och elbilar.

Kommentarer:

Att många turister transporterar sig per cykel visar att avstånden inte är längre än att det går att cykla. Detta upplever dock de fastboende annorlunda när de i stället väljer att transportera sig per lastmoped.

Det är många som irriterar sig på de nya illgröna cyklarna eftersom det är så uppenbart att den som cyklar på den är dagsturist. En gammal cykel kan ingå i föreställningen om det enkla livet på landet där man är nära naturen och det "naturliga". Man kan ha lediga och sjabbiga kläder, bära kniv och ha en rostig gammal gedigen cykel som man kanske inte skulle vilja eller våga använda annars i sin vardag.

Hyrcykeln knyter an till frågan om turismen och kosterbornas möjligheter att försörja sig och därmed bo kvar. Mängden cyklar som hyrs ut beskriver det turisttryck Koster utsätts för under sommaren och därmed den paradoxala situationen där Koster är beroende av turisterna samtidigt som mängden under en relativt begränsad period kan upplevas som problematisk.

Cykeln ingår i insamlingen i projektet Moderna skärgårdsbor, UM27511 - UM27595 och kommer från Sydkoster.

För övrigt material från Kosteröarna, se UM27511 - UM27520.

Från Kosteröarna:

27511 Lastmoped samt två färgfoton

27512 Hyrcykel med barnsadel

27513 Engångsgrill, 2 st

27514 Kosteröl, 2 st

27515 Fröpåsar, 9 st

27516 Frökatalog

27517 Recept/bok

27518 Beskrivning och recept

27519 Turlista för Kosterbåten, 1 st

27520 Kosterbladet (turisttidning)

arkiv Reklamblad Sydkoster Mekaniska

För information om projektet Moderna Skärgårdsbor, se UM27511.

Litt: Sjöholm, Carina. Moderna skärgårdsbor i gammal kultur. Skrifter utgivna av Bohusläns museum och Bohusläns hembygdsförbund nr 73. Bohusläns museums förlag.

Avsnittet om Kosteröarna s. 47 - 74.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to