Föremål insamlade i projektet Oil Field Girls - petrokemisk industri i Stenungsund 2003-2004.

Örhängen

Plastsaker som delades ut på Familjedagar. Familjedagarna ordnades av ägarna till Borealis. På Familjedagarna visades industrin upp för de anställda och deras nyfikna familjer. Detta skedde ungefär vartannat år. Ibland bjöds det på mat, ibland blev det kaffe och tårta.

Örhängena delades ut av verkstadschefen på Borealis då han ville överraska kvinnorna på förrådet och på mekaniska verkstaden.

Givaren deltog i samtalsgruppen som bestod av anställda på Borealis materialförråd.

Föremålen är resultatet av en direkt inbjudan till deltagarna i projektet att föreslå föremål som skulle kunna samlas in till museet. Flera av föremålen representerar tiden då den petrokemiska industrin byggdes upp i Stenungsund.

Föremålen UM027901och följande nummer ingår i Delprojekt I : Oil Field Girls - petrokemisk industri i Stenungsund, ett metodutvecklingsprojekt kring den petrokemiska industrin i Stenungsund. Bohusläns museum har i projektet velat pröva och utveckla en metod, där olika grupper i Stenungsund och på industrierna involverats i en insamlingsverksamhet kring Stenungsunds industriella näringsliv och petrokemiska tillverkning.

Add a comment or suggest edits

Share to