Föremål insamlade i projektet Oil Field Girls - petrokemisk industri i Stenungsund 2003-2004.

Exempel på etikett av förklistrat plastat papper att fästa på plåtfat.

Vit kvadratisk etikett med svart text och bild

CORROSIVE

8

och en bild på droppar av frätande vätska ur provrör på underlag och hand.

Avsedd att placeras på skrå.

Etikettsystemet som gällt fram till år 2002 har inneburit ca. 5 etiketter per fat. Det nya systemet innebär att all information finns på en jättelång etikett som skall sitta på sidan av faten eftersom man i framtiden skall lagra faten stående.

Sammanhör med UM27920.

Föremålen är resultatet av en direkt inbjudan till deltagarna i projektet att föreslå föremål som skulle kunna samlas in till museet. Plåtfaten finns med i webbutställningen men det var insamlingsgruppen som föreslog att vi skulle ta in ett plåtfat till museet. En väldigt liten del av Akzo Nobels produkter levereras annars i fat, det mesta går via rör till båtar i hamnen. Det är väldigt speciella produkter som sänds i fat.

Föremålen UM27901 ff. ingår i Delprojekt I : Oil Field Girls - petrokemisk industri i Stenungsund, ett metodutvecklingsprojekt kring den petrokemiska industrin i Stenungsund. Bohusläns museum har i projektet velat pröva och utveckla en metod, där olika grupper i Stenungsund och på industrierna involverats i en insamlingsverksamhet kring Stenungsunds industriella näringsliv och petrokemiska tillverkning.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to